Agenda - Algemene ledenvergadering

Op deze vierde algemene ledenvergadering van ons bestuursjaar zullen we terugblikken op ons jaar en zal het kandidaatsbestuur haar beleidsplan en begroting presenteren. Vervolgens wordt er gestemd over het kandidaatsbestuur. Van te voren kan er weer worden meegegeten en achteraf vindt er een gratis borrel plaats.