Agenda - Medisch Interfacultair Congres

Het Medisch Interfacultair Congres is bedoeld voor álle geneeskundestudenten uit Nederland. Het thema is 'Versus' en verschillende tegenstellingen in de geneeskunde zullen aan de orde komen.