De MSFU "Sams" heeft de volgende commissies:

ABCie Barcommissie Buitenlandse Excursie Commissie Co-raad Congrescommissie DoReCie Eerstejaarscommissie EK-/WK-cie ICT-cie Kluscommissie Kookcommissie Lunchbarcommissie Lustrumcommissie MCD-cie Medizine PixCie SUMMA-cie Snowcie Weekendcie