Het leenstelsel – Wat betekent dat voor jou?

 

Start jij NA 1 september 2015 met je bachelor of je master? Dan krijg je vanaf dat moment geen studiefinanciering meer.

Het wetsvoorstel is op dit moment goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar het moet nog altijd door de Eerste Kamer heen. Het is dus nog onzeker of het wetsvoorstel ook werkelijk wordt doorgevoerd! Mocht het kabinet vallen voordat de Eerste Kamer erover oordeelt, dan is het voorstel ook van de baan. Conclusie: niets is zeker, maar reken erop dat het leenstelsel wordt afgeschaft.

De belangrijkste feiten op een rijtje:

 

  • De BASISbeurs wordt afgeschaft: dit is het bedrag dat elke student nu krijgt, ongeacht het inkomen van hun ouders. Thuiswonend ligt dit bedrag rond de 100 euro, uitwonend rond de 280 euro. Dit bedrag zal dus voortaan geleend moeten worden.

 

  • De aanvullende beurs wordt met ongeveer 100 euro verhoogd, maar deze wordt tegelijkertijd ook versmald. Je ouders moeten onder de 46.000 euro verdienen om iets te ontvangen en onder de 30.000 euro om de volledige aanvullende beurs te ontvangen. Er zal geen verschil meer zijn in thuis- of uitwonend voor de aanvullende beurs. Let op: ook studenten die een aanvullende beurs krijgen, verliezen hun basisbeurs en gaan er dus netto op achteruit.

 

  • Terugbetalen van je lening hoeft pas vanaf het moment dat je 100% van het minimumloon verdient (dat was voorheen 84%, bijstandsniveau).

 

  • Je aflossing is maximaal 4% van het bedrag dat je overhoudt als je het wettelijk minimumloon aftrekt van je inkomen (dat was voorheen 12%).

 

  • Je hoeft pas 2 jaar na je afstuderen af te betalen en je hebt 5 ‘jokerjaren’ om in te zetten, waarin je niet hoeft te betalen. De rente blijft dan gewoon doorlopen.

 

  • De afbetalingstermijn is 35 jaar, in plaats van 15 jaar. Hierdoor is het bedrag dat je per maand moet afbetalen lager, maar blijft je schuld wel langer bestaan, waardoor je meer rente betaalt.

 

  • De bijverdiengrens wordt afgeschaft.

 

  • Het is nog onduidelijk hoe het geld wat de overheid hiermee bespaart wordt geïnvesteerd in het onderwijs.

 

  • Alle voltijdstudenten die een bacheloropleiding starten in de studiejaren 2015-2016 t/m 2018-2019, en uiteindelijk een hbo-bachelor of een wo-bachelor en master afronden, ontvangen een voucher van € 2000 om vanaf 5 tot 10 jaar na het afstuderen in te zetten voor bijscholing.

 

  • De OV-kaart blijft bestaan voor alle studenten.

 

 

 flowchart leenstelsel

flowchart leenstelsel