Ereleden

Ereleden der MSFU "Sams" zijn mensen die op welke manier dan ook een buitengewoon significante bijdrage hebben geleverd aan de vereniging. Op dit moment telt de MSFU "Sams" 6 ereleden die ieder van onschatbare waarde zijn geweest.

Prof. dr. M.F. Kramer

Prof. dr. Mebius Kramer werd in 1985 aangesteld als decaan van de faculteit geneeskunde te Utrecht. In die periode had de faculteit te kampen met grote begrotingstekorten en het fuseren van de twee medische studentenorganisaties, S.A.M.S. “Laocoön” en de MSFU, was een manier om te snijden in de subsidies. Prof. dr. Kramer heeft geholpen de twee bij elkaar te brengen en in 1988 was het eerste fusiebestuur van de MSFU “Sams” een feit. Tijdens het eerste lustrum werd prof. dr. Kramer benoemd tot Pater Almus van de MSFU “Sams” wat hem jaarlijks nog een vaderdagcadeautje oplevert. Tijdens zijn afscheid als decaan in 1993 werd prof. dr. Kramer het erelidmaatschap aangeboden.

 

Prof. dr. P.A. Biersteker †

Prof. dr. Peter Biersteker, hoogleraar in de fysiologie, was nauw betrokken bij de oprichting van S.A.M.S. “Laocoön”. In de jonge jaren van de stichting nam hij zitting in de Raad van Toezicht en na de fusie met de MSFU ook in de Raad van Toezicht en Advies van de MSFU “Sams”. Daarnaast was hij ook regelmatig op verschillende activiteiten te vinden. Onder het Nederlandse publiek staat prof. dr. Biersteker bekend als het hoofd van het medisch team tijdens de Olympische Spelen in 1966. Na zijn emeritaat in 1987 kreeg hij het erelidmaatschap aangeboden en verhuisde hij naar het Franse platteland. Op drie december 2007 overleed prof. dr. Biersteker op 76-jarige leeftijd.

 

Prof. dr. J. van Gijn

In 1983 kwam prof. dr. Jan van Gijn, hoogleraar neurologie, naar Utrecht. Vanwege zijn betrokkenheid bij de studenten werd hij kort daarna al gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht en Advies van de MSFU “Sams”. Van 1986 tot en met 2007 heeft hij deze functie met veel enthousiasme vervuld. Op 8 juni 2007 ging prof. dr. Van Gijn met emeritaat en verliet hij de RvTA, maar de band met de vereniging is niet verloren gegaan: tijdens zijn afscheid is hem het erelidmaatschap aangeboden. Hoewel prof. dr. J. van Gijn zichzelf oorspronkelijk karakteriseerde als een verdwaalde alfa, is hij een van Utrechts bekende emeritus hoogleraren. Hij volgt momenteel een studie klassieke talen, om hiermee oude medische literatuur te kunnen lezen.

 

Dhr. H.M. van Rijn †

De heer Bart van Rijn was vanuit zijn functie als hoofd Financieel & Economische zaken van het AZU nauw betrokken bij de oprichting van S.A.M.S. “Laocoön”. Hij heeft met name een grote rol gespeeld bij het opzetten van het fiscaat en begeleidde hierin de fiscus van de stichting. Toen de MSFU en S.A.M.S. “Laocoön” fuseerden, heeft hij wederom bijgedragen om dit financieel goed in te richten. In 1998 trad hij toe tot de Raad van Toezicht en Advies en sindsdien controleerde hij ieder jaar het financieel jaarverslag van de stichting. Vanwege zijn jarenlange toewijding en onschatbare waarde is hem in december 2011 het erelidmaatschap aangeboden. Op 25 mei 2012 overleed de heer van Rijn op 67-jarige leeftijd ten gevolge van een progressieve ziekte.

 

Mevr. W. Nilsson - de Jong  †

Willy Nilsson-de Jong kwam in 1974 als secretaresse bij de MSFU, midden in de linkse periode van bezettingen en demonstraties. Ze schreef niet alleen notulen en beheerde de post, maar hielp ook mee met ‘aksie’ voeren. Vanaf 1975 kwam hier nog een taak bij: het beheren van een eigen winkel van de MSFU waar de studenten tien procent korting kregen op boeken en ander studiemateriaal. Naast haar harde werk en grote inzet voor de winkel is Willy vrijwel altijd aanwezig bij alle grote activiteiten van de MSFU “Sams”. Ze is een begrip onder de geneeskunde studenten. In 1999 werd de winkel ter ere van haar 25-jarige jubileum dan ook omgedoopt tot ‘Willy’s Winkeltje’. Sinds 1983 is zij alleen daar nog werkzaam. In 2014 vierde zij haar 40-jarige jubileum in dienst van de MSFU "Sams" en is haar het erelidmaatschap aangeboden. Op 15 juli 2022 overleed Willy op 71-jarige leeftijd.
 

Dr. W.L.M. Kramer

William Kramer is kindertraumachirurg in het Universitair Medisch Centrum Utrecht sinds 1997 en geregistreerd intensivist. In de Faculteit Geneeskunde is hij leidinggevend in het medisch onderwijs en gecertificeerd aan het ‘Center of Excellence in University Teaching’. In 2014 ontving hij een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Bolsius en is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn inzet voor de preventie en behandeling van ongevallen en letsels bij kinderen. Dr. Kramer is een lid van de Raad van Toezicht en Advies van de MSFU “Sams”. Afgelopen jaren heeft hij een grote rol gespeeld bij het professionaliseren van het congres, stond hij meerdere malen op om te bemiddelen tussen de MFSU “Sams” en de faculteit en heeft hij altijd een buitengewone interesse getoond in de vereniging en de studenten in het algemeen. In 2017 is hem, na de laatste keer meehelpen aan het congres, het erelidmaatschap aangeboden.

mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven